Brezplačni mlinček | Hitro Pošiljanje | Zastonj Poštnina nad 29€ | info@vaporizer.si

Kaj prinaša nov zakon? ZOUTPI (11.3.2017)

Kaj prinaša Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) ?

Z dnem 11.3.2017 je v veljavo stopil Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga bomo v nadaljevanju članka imenovali skrajšano ZOUTPI. Zakon je posledica evropske direktive 2014/40/EU in je bil sprejet v mnogih evropskih državah.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)1

 

 

 

Povezava do celotnega zakona.

V tem članku se bomo držali le dela zakona, ki vpliva na elektronske cigarete, ki smo jih imeli v ponudbi. Na vaporizer.si ostaja ponudba skoraj nespremenjena, saj večina naših vaporizerjev tvori sublimate (produkt sublimacije) in ne hlapov (produkt izhlapevanja). Zato se po definiciji »elektronske cigarete« iz zakona, mednje ne uvrščajo.
Umakniti pa smo morali 4 izdelke, ki so bili elektronske cigarete. Zato v naši ponudbi več ni in ne bo elektronskih cigaret.

Nov zakon prepoveduje dajanje na trg, čezmejno prodajo na daljavo, prodajo prek interneta ali drugih telekomunikacijskih virov. To močno vpliva na ljubitelje in prodajalce elektronskih cigaret, modov in sorodnih naprav. Do sedaj je bil trg uvoza elektronskih cigaret za fizične osebe prost, zato so si lahko uporabniki elektronske cigarete naročevali po nizkih cenah izven evropske unije, večinoma iz Kitajske, pri čemer je bilo treba plačati le uvozni davek in carino, ne pa tudi predložiti CE deklaracije ali testov pravilnosti izdelka. Tovrstne izdelke je zaradi nekontrolirane kakovosti evropsko vodstvo videlo kot potencialno nevarnost človeškemu zdravju. Odslej bo elektronske cigarete moč kupiti le v fizičnih prodajalnah, prodajni modeli pa bodo zavedeni pri Ministrstvu za Zdravlje.

Kaj to pomeni za ponudbo na vaporizer.si?

Naša ponudba je bila vedno namenjena uporabnikom suhih zelišč in ne uporabnikom kakršnihkoli nikotinskih ali e-tkočin. Kljub temu, pa smo v ponudbi imeli nekaj osnovnih elektronskih cigaret, ki smo jih z dnem 11.3.2017 umaknili iz ponudbe in jih pri nas ni več mogoče naročiti.

Večina naše ponudbe je zaradi načina delovanja vaporizerjev in zaradi drugačnega namena uporabe, ostala nespremenjena, zato se lahko še naprej zanesete na vaporizer.si! 🙂

Povezani izseki in razlage iz predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

Vse kar je povezano s tobakom, kar velja tudi za elektronske cigarete, ne bo vem moč kupiti na spletu oz. internetu. Niti v Sloveniji, niti znotraj ali zunaj Evropske unije.

Prepoveduje se dajanje na trg ali čezmejna prodaja na daljavo, prodaja prek interneta, telekomunikacij ali katerekoli druge razvijajoče se tehnologije, ki velja tako za tobak, tobačne in povezane izdelke kot za sladkarije, prigrizke, igrače ali druge predmete v obliki tobačnih izdelkov, ki privlačijo mladoletnike. Omenjeni prepovedi se uvajata skladno z obveznostmi, ki izvirajo iz Okvirne konvencije in sta namenjeni predvsem omejevanju prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov med mladostniki in preprečevanju posnemanja akta kajenja med otroki z uporabo igrač in drugih predmetov, ki spominjajo na tobačne izdelke.

Zakon, ki bo mnogim temeljito spremenil tobačne navade z omejitvijo uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, med “povezane izdelke” uvršča tudi elektronske cigarete. V točki 12. pa je navedena definicija elektronske cigarete.

Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki. Kot je razvidno že z naslova predloga zakona, ta ureja omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Med le-te spadajo izdelki, ki so sorodni tobačnim, a ne vsebujejo tobaka. Predlog zakona jih izenačuje s tobakom in tobačnimi izdelki, ker ima njihova uporaba lahko škodljive posledice za zdravje, prav tako imajo ti izdelki, tako kot tobačni, zasvojlijive učinke. 

7.Čezmejna prodaja na daljavo je prodaja potrošnikom na daljavo, pri kateri se potrošnik ob naročilu izdelka pri prodajnem mestu nahaja v državi članici, ki ni država članica ali tretja država, v kateri ima svoj sedež prodajno mesto; šteje se, da ima prodajno mesto sedež v državi članici, če ima:

– če je fizična oseba, svoj kraj poslovanja v navedeni državi članici;
– v drugih primerih, svoj statutarni sedež, glavno upravo ali kraj poslovanja, vključno s podružnico, agencijo ali katerokoli drugo poslovno enoto, v navedeni državi članici.

Izdelkov kot so elektronski cigareti in modi, ne bo več mogoče kupiti v tujini, saj bo moral biti izdelek dan na trg v Sloveniji.

8. Dajanje na trg je dajanje izdelkov, ne glede na kraj njihove proizvodnje, na voljo potrošnikom odplačno ali neodplačno, vključno s prodajo na daljavo; pri čezmejni prodaji na daljavo se šteje, da je izdelek dan na trg v državi članici, v kateri se potrošnik nahaja.

Kaj je elektronska cigareta? Definicija iz zakona ZOUTPI med elektronske cigarete uvršča vse naprave za vdihavanje hlapov, hlapi pa nastanejo pri spreminjanju elementov iz tekočega v plinasto agregatno stanje. Zato med tobaku povezane izdelke sodijo vse naprave za e-tekočine (Elektronski cigareti, Regulirana baterijska ohišja (MOD-i) ali smole/olja (Atomizerji – žarilniki).
Med elektronske cigarete in povezane izdelke se po trenutni definiciji ne uvrščajo vaporizerji suhih zelišč, katerih produkt je sublimant in ne tekočinski hlapi.

 12. Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja za vdihovanje hlapov, ki vsebujejo nikotin, skozi ustnik, ali kateri koli sestavni del tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko takšne, da se po uporabi zavržejo ali pa se ponovno napolnijo s pomočjo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja, ali pa se lahko napolnijo s polnili za enkratno uporabo.

  • Oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov je vsako posredno ali neposredno sporočilo, priporočilo, dejanje ali druga vrsta komunikacije, s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ali njihove uporabe.
  • Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret

24. Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki.

Tags:

| Vaporizer
Logo
Login/Register access is temporary disabled
Primerjaj izdelke
  • Total (0)
Primerjaj
0